Project Ervaringsdeskundigheid & Coaching

Dit project focust op de ervaringsdeskundigheid van (oud)vluchtelingen bij het integratieproces. We willen de expertise van vluchtelingen inzetten om de hobbels bij de integratie van de nieuwkomers te versoepelen. Het gaat hierom dat we vluchtelingen ondersteunen met de doelgroep zelf, door het delen van hun ervaringen en ze in te zetten als coach.

We zijn gestart met 2 pilots bij 2  organisaties, NewBees en Veranders. NewBees zet onze ervaringsdeskundigen in bij de begeleiding van statushouders naar (vrijwilligers)werk; Veranders organiseert een cursus Nieuw Inburgeren voor statushouder met coaches en rolmodellen van de SVA. Bij beide trajecten staat centraal dat ingeburgerde vluchtelingen de nieuwe vluchtelingen stimuleren en coachen: herkenning, herstel, empowerment en oriëntatie op de Nederlandse samenleving.

Related Projects
Contact ons

We zijn nu niet bereikbaar maar stuur ons een mailtje en wij nemen snel contact op.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search