Het begint zo langzaamaan best druk te worden in het pand. Zo’n 20 medewerkers van Vluchtelingenwerk houden er kantoor en ontvangen veel bezoekers in de 6 spreekkamers die we gemaakt hebben. Dan hebben we de fietsreparatiewerkplaats en de weggeefwinkel elk met een eigen aanloop. Binnenkort gaat het leercentrum van start, een ruimte met daarin een tiental computers die gebruikt worden voor het geven van lessen, maar die ook beschikbaar is voor zelfstudie. Een andere functie van het pand is dat het ook een vergadercentrum is voor de buurt, en met name voor initiatieven die op de een of andere manier verbonden zijn met statushouders, armoedebestrijding, leren en werken. Onder meer de buurtkantine is hiervoor al vergaderruimte beschikbaar. Maar het is tevens ook de plek waar medewerkers binnen het pand gezamenlijk kunnen lunchen.

Het blauwe huis is een relatief oud pand en dat vraagt nog het e.e.a. aan technisch ondersteunend beheer terwijl de diverse gebruikersgroepen samen een goed gastheer/vrouwschap vragen. In lijn met eerdere ervaringen zoals we die hebben opgedaan in de Meevaart, gaan we ook hier het beheer grotendeels vormgeven als een leerwerkproject. Deelnemers combineren hun rol als beheerder dan met een opleiding facilitair medewerker MBO2 bij het ROC van Amsterdam. We willen twee keer per jaar (in september en januari) met een lesgroep van start gaan, waarbij de deelnemers hun praktijk kunnen doen bij ZGAO, Meevaart, gemeente Amsterdam en Blauwe Huis.

Maar het gebouwbeheer kan niet alleen worden overgelaten aan mensen in opleiding, we hebben ook anderen nodig.

Geïnteresseerd in een rol in gebouwenbeheer in combinatie met een opleiding? Neem contact op met ons en vraag naar Pierre of stuur een mail.

Wil je ons helpen met het beheer van het pand, we kunnen je hulp goed gebruiken. Neem contact op met ons en vraag naar Pierre of stuur een mail.

Contact ons

We zijn nu niet bereikbaar maar stuur ons een mailtje en wij nemen snel contact op.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search