In 2016 deed zich de kans voor om een pand aan de Zeeburgerdijk in beheer te nemen. Daarbij moest de invulling van het pand wel een stevige link hebben met de ondersteuning en het faciliteren van statushouders bij het vinden van hun weg in Amsterdam Oost. Een mooie kans, maar ook riskant. We besluiten om de oude rechtspersoon Veranders uit de mottenballen te halen.  En op voorstel van bewoners geven we het pand een naam: het Blauwe Huis.

Over het pand

Over het pand valt veel te zeggen. Maar de foto’s vertellen ook al veel. Het pand is 1200 m2 groot. Ongeveer de helft is te gebruiken als kantoorfunctie, de andere helft is geschikt voor werkplaatsen. Maar kantoren hebben licht nodig en dus moeten er ramen in de wanden worden aangebracht.. Dank zij een kleine subsidie van het stadsdeel is ook dat gelukt.  Voor vluchtelingenwerk zijn er drie kamers met bij elkaar zo’n 20 werkplekken en verder zijn er zes spreekkamers gemaakt. In een volgende ruimte willen we een leercentrum inrichten met 10 tot 15 computers zodat mensen hier cursussen kunnen volgen. Verder is er een vergaderruimte, een kleine kantine en heel veel ruimte voor ambtelijke bedrijvigheid.

Vluchtelingenwerk doet twee projecten in het Blauwe Huis

  • Een werkgelegenheidsproject “Vluchtelingen Werk voor Iedereen”.
    In dit project worden 100 statushouders begeleid naar betaald werk, studie of vrijwilligerswerk. De deelnemers hebben elk een individuele job-coach, die hen ondersteunt. Daarnaast volgen zij een cursus werknemersvaardigheden en maken zij deel uit van een supportgroep van vluchtelingen die eveneens dit traject volgen. Extra avonden worden georganiseerd waarbij relevante gastsprekers zijn uitgenodigd. Ook wordt er een netwerkbijeenkomst georganiseerd met werkgevers.
  • Een ondersteunend project voor statushouders op financieel gebied, “Eurowijzer”
    Dit project is een preventieproject voor statushouders met als doel het voorkomen van schulden en het financieel verzelfstandigen van de deelnemers. Deelnemers leren om te gaan met internetbankieren, DigiD, gas- en lichtverbruik, het opstellen van maandelijkse inkomsten en uitgavenoverzichten.
Contact ons

We zijn nu niet bereikbaar maar stuur ons een mailtje en wij nemen snel contact op.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search