De stichting Veranders werd opgericht in het voorjaar van 2005. Dit in reactie op de moord op Theo van Gogh en het effect dat hiervan uitging op de manier waarop naar mensen werd gekeken die niet van hier maar van ver en anders waren. Verander eens of samengevat Veranders. In de loop van 2005 en 2006 ontstaat een levendige community, die zich zelf als volgt omschrijft:

Community Veranders is gericht op verandering, door traditioneel gesloten netwerken open te breken en te ontroesten. Hierdoor ontstaat ruimte voor nieuwe netwerken gebaseerd op herkenning en erkenning van ieders interesse. Het doel is om gezamenlijk specifieke belangen binnen de Nederlandse samenleving opnieuw te definiëren en inhoud te geven.

Community Veranders heeft leden van verschillende culturele achtergronden met sleutelposities in alle sectoren van onze maatschappij. De leden wisselen op Veranders-bijeenkomsten en via de website ervaringen en kennis uit en hierdoor komen verschillende netwerken met elkaar in contact. Zo ontstaan nieuwe ideeën, initiatieven en samenwerking, die zowel professionele als maatschappelijke doelen dienen. Het blijft niet bij plannen smeden; maar verandering wordt bewerkstelligd vanuit pragmatisch optimisme.

Community Veranders bestaat om elkaar steun te bieden waar dat nodig is, met elkaar ideeën te delen waar dat wenselijk is en samen te feesten als daar aanleiding voor is. Lidmaatschap is op basis van onderlinge vriendschap, interesse en respect en van- uit de wens om dromen en betrokkenheid te delen.

Als illustratie zijn enkele uitnodigingen voor activiteiten hier opgenomen. In de loop van 2008 gaat de stichting slapen en waaiert de community uit.

 

Contact ons

We zijn nu niet bereikbaar maar stuur ons een mailtje en wij nemen snel contact op.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search