Missie

We zetten ons in voor een inclusieve maatschappij.  Een maatschappij die gevormd wordt door de inzet en bijdrage van haar bewoners en die hen daarbij ook faciliteert en ondersteunt. We doen dat met een sterke focus op de Indische Buurt en de aanliggende wijken omdat we ons daardoor dwingen om dromen en ideeën in de praktijk vorm te geven in dialoog met onze omgeving.

Bestuur

Vanaf janauri 2018 is het bestuur versterkt en bestaat nu uit Larry Bath, Ester Tas en  Pejman Salim. Pierre Mehlkopf is ontwikkelaar en tijdelijk onbezoldigd directeur en is samen met Atusa Lalizadeh het dagelijks aanspreekpunt.

Jaarrekening

In de loop van 2016 zijn we weer actief geworden. Veel inzet vanuit de buurt en een beperkte subsidie maken de jaarrekening 2016 weinig spannend. In 2017 wordt het anders. Dan ontvangen we een behoorlijke subsidie van de gemeente Amsterdam en verdere enkele kleinere doelsubsidies van het stadsdeel en van fondsen. We moeten zuinig aandoen omdat de perspectieven 2018 onduidelijk zijn en het subsidie van de gemeente uit 2017 ook bedoeld is voor het eerste halfjaar 2018.

Statuten

Over het pand

Over het pand valt veel te zeggen. Maar de foto’s vertellen ook al veel. Het pand is 1200 m2 groot. Ongeveer de helft is te gebruiken als kantoorfunctie, de andere helft is geschikt voor werkplaatsen. Maar kantoren hebben licht nodig en dus moeten er ramen in de wanden worden aangebracht.. Dank zij een kleine subsidie van het stadsdeel is ook dat gelukt.  Voor vluchtelingenwerk zijn er drie kamers met bij elkaar zo’n 20 werkplekken en verder zijn er zes spreekkamers gemaakt. In een volgende ruimte willen we een leercentrum inrichten met 10 tot 15 computers zodat mensen hier cursussen kunnen volgen. Verder is er een vergaderruimte, een kleine kantine en heel veel ruimte voor ambtelijke bedrijvigheid.

Andere gebruikers van het pand

  • Stichting Vluchtelingenwerk
  • Stichting Vluchtelingenambassadeurs
  • Stichting Gered gereedschap

Vluchtelingenwerk doet twee projecten in het Blauwe Huis

  • Een werkgelegenheidsproject “Vluchtelingen Werk voor Iedereen”.
    In dit project worden 100 statushouders begeleid naar betaald werk, studie of vrijwilligerswerk. De deelnemers hebben elk een individuele jobcoach, die hen ondersteunt. Daarnaast volgen zij een cursus werknemersvaardigheden en maken zij deel uit van een supportgroep van vluchtelingen die eveneens dit traject volgen. Extra avonden worden georganiseerd waarbij relevante gastsprekers zijn uitgenodigd. Ook wordt er een netwerkbijeenkomst georganiseerd met werkgevers.
  • Een ondersteunend project voor statushouders op financieel gebied, “Eurowijzer”
    Dit project is een preventieproject voor statushouders met als doel het voorkomen van schulden en het financieel verzelfstandigen van de deelnemers. Deelnemers leren om te gaan met internetbankieren, Digid, gas- en lichtverbruik, het opstellen van maandelijkse inkomsten en uitgavenoverzichten.
Contact ons

We zijn nu niet bereikbaar maar stuur ons een mailtje en wij nemen snel contact op.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search