In Onderzoek

Publicatie van Bureau Onderzoek, Informatie & Statistiek van de Gemeente Amsterdam

Deze 3e Vluchtelingenmonitor brengt de demografische en sociaaleconomische kenmerken van (voormalig) statushouders in Amsterdam in beeld. Achtergrondinformatie over de participatie van voormalige statushouders in Amsterdam dient als referentiekader voor de nieuwe statushouders. Zo kan worden bekeken of de komende jaren sprake zal zijn van snellere integratie en participatie van statushouders zoals het ingezette beleid beoogt. Hiervoor is het van belang om de positie van statushouders op verschillende sociaaleconomische domeinen in kaart te brengen. Dit geldt op het gebied van werk en inkomen, onderwijs, taal en inburgering, maatschappelijke participatie, huisvesting en onderdak en welzijn en gezondheid. Lees hier de hele publicatie

Recent Posts
Contact ons

We zijn nu niet bereikbaar maar stuur ons een mailtje en wij nemen snel contact op.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search